.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 31 มีนาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.75.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 170,018
 

  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ
 


นางยุพิน กมลวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางยุพิน กมลวิจิตร
หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา/การศึกษาพิเศษ


นางสาวปัทมา มณีเพชร
หัวหน้างาน จัดการเรียนการสอน/วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


นางพิมลพร เดชะบุญ
หัวหน้างาน วัดผลประเมินผล/นิเทศภายในสถานศึกษา/ห้องสมุด


นางปภาดา รัตนประทีป
หัวหน้างาน ทะเบียนนักเรียน/พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา


นางรัชนี คำบุญชู
หัวหน้างาน พัฒนาและส่งเสริมและแหล่งเรียนรู้


นางปราณี ไชยทาน
หัวหน้างาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเรียน


นายภานุพงษ์ ทาชุ่ม
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
 
 
นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 

 

 
: โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Tel : 054-399031  Fax : 054-399031
Email : info@wtps.ac.th