.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.215.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 164,633
 

  หน้าหลัก     
 
Untitled Document

ข้อมูลเบื้องต้นบุคลากร

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
วุฒิสูงสุด
วิชาเอก
ตำแแหน่งปัจจุบัน
1
นายฐิติกร แก้วปันกูล กศ.ม. บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
2
นางอำไพ หิริโอ ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ ครู/คศ.3
3
นางอนงค์ แสงนิล กศ.บ. สังคมศึกษา ครู/คศ.3
4
นางยุพิน กมลวิจิตร กศ.ม. หลักสูตรการสอน ครู/คศ.3
5
นางเกศริน คำเกตุ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ครู/คศ.3
6
นางรัชนี คำบุญชู ค.บ. ภาษาไทย ครู/คศ.3
7
นางสมหมาย กันธิดา ค.บ. วิทศาสตร์ทั่วไป ครู/คศ.3
8
นายประสิทธิ์ สาริวาท ค.บ. อุตสาหกรรม ครู/คศ.2
9
นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ ค.บ. บริหารการศึกษา ครู/คศ.2
10
นางปราณี ไชยทาน ค.บ. สังคมศึกษา ครู/คศ.2
11
นางพิมลพร เดชะบุญ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ครู/คศ.2
12
นางสาวปัทมา มณีเพชร วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ครู/คศ.1
13
นางปภาดา รัตนประทีป บธบ./ป.บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครู/คศ.1
14
นางสาวเบญจพร พูดงาม ค.บ. ภาษาจีน ครูอัตราจ้าง
15
นายภานุพงษ์ ทาชุ่ม ค.บ. ดนตรี ครูอัตราจ้าง
16
นางสาวเพ็ญประภา จันทร์ศรีงาม ค.บ. คณิตศาสตร์ ครูอัตราจ้าง
 
 
นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 

 

 
: โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Tel : 054-399031  Fax : 054-399031
Email : info@wtps.ac.th