หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
New!!! ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 35 สอบถามเพิ่มเติม 054-011895 
     
โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา (SMSS) 
      คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรม SMSS
แจ้งกำหนดการเปิดเทอม 1/2559 พบกันวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นะคะ 
     
กำหนดการสอบ Pre O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 
      อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ - บัตรประจำตัวประชาชน - ดินสอ 2B _ ยางลบ _
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
นาโนเทคโนโลยีคืออะไร 
      นาโนเทคโนโลยี 

ประโยชน์ของกระเทียม 
      กระเทียม

 
ภาพกิจกรรม
 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน โดยการใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
19/6/59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
16/6/59 พิธีไหว้ครู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

แวดวงข่าวการศึกษาไทย....
 
ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited